Тракийски Научен Институт. Филиал Хасково

 

СБОРНИК ТРАКИЯ
том III

Ред. колегия: Димитър Шалапатов, Златка Михайлова, Мария Бакърджиева, Петър Василев - съставител, Хубен Стефанов

Хасково, 2005 г.

 

Целият сборник в .pdf формат  (xx Мб)

 

    Увод и съдържание
 


 

[Back to Index]